Duurzaamheid & MVO

Ons MVO-beleid bestaat uit de pijlers People, Profit en Planet.
We hebben alle acties binnen de 3 P’s gekoppeld aan de  Environmental, Social en Governance (ESG) doelen van de VN zodat aan wereldwijde doelen bijgedragen wordt.

Hieronder lees je hoe wij invulling geven aan deze drie pijlers.
 

People


Ons doel is om de best mogelijke werkgever te zijn voor onze medewerkers.
Het creëren van een veilig werkklimaat, waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, daar maken we ons iedere dag hard voor.

Hoe doen wij dit: 
 

 • ​We hebben veel aandacht voor een gezonde werk/privébalans
 • We bieden gelijke kansen aan alle medewerkers en juichen diversiteit toe. We maken geen onderscheid op basis van etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit, sekse, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, seksuele voorkeur of enige andere persoonlijke eigenschap die wettelijk is beschermd.​​
 • ​Wij stimuleren de inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers door trainingen, coaching en doorgroeimogelijkheden aan te bieden
   

Profit


Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen aan een veilige en prettige maatschappij. Dat vinden we én dragen we uit.

Hoe doen wij dit:
 

 • Jaarlijks sponsoren wij verschillende goede doelen.
 • ​Iedereen is welkom bij ons: wij geven de ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Wij zijn een erkend leerbedrijf, geven graag de ruimte aan studenten en starters op de arbeidsmarkt.

Planet


Een duurzame leefomgeving is voor iedereen van belang, voor huidige én toekomstige generaties. Wij beseffen dat we aanpassingen moeten doen in ons gedrag.

Hieronder de maatregelen  die Solitee neemt voor een beter milieu:
 

 • Maatregelen om ons elektriciteitsverbruik terug te dringen.
 • ​Het voeren van actief beleid om de transportketen zo kort en duurzaam mogelijk te maken.
 • Het verminderen van het woon-werkverkeer door flexibel werken mogelijk te maken.
 • 100% van het wagenpark is elektrische.
 • Wij verpakken onze zendingen op een duurzame wijze.
 • ​Wij geven de voorkeur aan duurzame producten waarbij een milieuvriendelijke productie en de herinzetbaarheid van de hardware wordt meegenomen.
 • Wij bieden de mogelijkheid tot het afnemen van refurbished producten aan. Deze worden na een grondige check weer beschikbaar gesteld voor de markt.

Project Trees for All

Naast onze stappen die we zetten naar een duurzamere bedrijfsvoering heeft Solitee besloten de resterende uitstoot te compenseren.  Solitee doneert geld aan de stichting Trees for All voor de compensatite van de resterdende CO2. Daarnaast doneren we nog eens 100% extra voor onze maatschappelijke bijdrage aan de Planet via Trees for All voor hun overige gecertificeerde projecten.

Trees for all gebruikt de donatie voor hun gecertificeerde bosprojecten in het buitenland.

In Bolivia bijvoorbeeld, ondersteunen zelokale boeren bij de overstap op duurzame landbouw. Boeren krijgen een training om nieuw inheems bos op hun land te planten, in combinatie met gewassen zoals koffie en cacao. De boeren kunnen de producten verkopen op lokale markten, waardoor hun inkomsten stijgen en hun leefomstandigheden verbeteren. De bomen slaan CO2 op en trekken allerlei planten en dieren aan. Zo krijgt de biodiversiteit een boost. Goed voor het klimaat, de natuur én de mensen zelf!

Klik hier voor het certificaat van onze jaarlijkse donatie aan Trees for All.

ISO 14001-certificering (Work in Progress)

ISO 14001 is de internationale norm voor een milieumanagementsysteem. We zijn op dit moment in afwachting  van de ISO 14001:2015 certificering.
 

X

De gegevens die u invult worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact. Zie tevens onze Privacy Policy.
X

Bedankt voor uw aanvraag


Hartelijk dank voor uw aanvraag bij Solitee. We sturen u de download(s) zo spoedig mogelijk toe per e-mail.

Indien u eerder contact wenst, bel of mail gerust.

Telefoon: 020 - 751 22 22
E-mail: info@solitee.nl